Budownictwo inżynieryjne

Wody Deszczowe - Pipelife Polska: Producent Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

Rozwiązania dla budownictwa inżynieryjnego

Rozwiązanie przeznaczone dla obiektów inżynieryjnych:

  • mosty i wiadukty
  • duże parkingi
  • projekty indywidualne

składające się z takich elementów jak:

  • zbiornik o pojemności ≥ 100 m3

  • przed zbiornikiem montowana mała studnia z filtrem stalowym lub w przypadku parkingów separator

  • retencja realizowana poprzez zbiorniki wykonane ze skrzynek Stormbox owiniętych folią wykonane ze skrzynek Stormbox owiniętych folią

  • możliwy przelew awaryjny do skrzynek rozsączających lub pobliskiego rowu melioracyjnego

  • alternatywne rozsączanie poprzez rury drenarskie Pragma SN8 – SN16

Zbieranie i transport

Studzienki 315, 400, 425 z wpustem A15-D400

Studzienki 400, 425, 630, 800, 100 z wpustem 600 3/4. kołnierz pełny, PRO Gully

Rury i kształtki KZ

Sprawdź to

Oczyszczenie

Osadniki 400, 425, 630, 800, 1000 z filtrem

Separatory oleju

Sprawdź to

Retencja i ponowne użycie

Skrzynki Stormbox II owinięte folią z osprzętem

Sprawdź to

Rozsączanie

Skrzynki Stormbox II wraz z geowłókniną i osprzętem

Rury rozsączające Pragma SN8 – SN16

Sprawdź to