Budownictwo niemieszkaniowe

Wody Deszczowe - Pipelife Polska: Producent Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

Rozwiązania dla budownictwa niemieszkaniowego

Rozwiązanie przeznaczone dla developerów, biur projektowych, inwestorów, firm wykonawczych:

  • budownictwo publiczne, biurowe, sportowe
  • centra handlowe

składające się z takich elementów jak:

  • zbiornik o pojemności 10 – 50 m3 PE lub 50 – 100 m3 Stormbox

  • przed zbiornikiem montowana mała studzienka osadnikowa z filtrem stalowym lub w przypadku parkingów separator

  • retencja realizowana poprzez duże zbiorniki szczelne PE JUMBO 10 – 50 m3 lub zbiorniki wykonane ze skrzynek Stormbox owiniętych folią

  • możliwy przelew awaryjny do skrzynek rozsączających lub pobliskiego rowu melioracyjnego

  • alternatywne rozsączanie poprzez rury drenarskie Pragma SN8 – SN16

Zbieranie i transport

Studzienki 315, 400, 425 z wpustem A15-D400

Studzienki 400, 425, 630, 800, 100 z wpustem 600 3/4. kołnierz pełny, PRO Gully

Rury i kształtki KZ

Sprawdź to

Oczyszczenie

Osadniki 400, 425, 630, 800, 1000 z filtrem

Separatory oleju

Sprawdź to

Retencja i ponowne użycie

Zbiorniki szczelne PE JUMBO 10 – 50 m3

Stormbox i Stormbox II owinięte folią z osprzętem

Sprawdź to

Rozsączanie

Skrzynki Stormbox i Stormbox II wraz z geowłókniną i osprzętem

Rury rozsączające Pragma SN8

Sprawdź to